NaamTotaal
DAB Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur664998
DAB Grondfonds42256
Eigen Vermogen Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek45371
Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek9471
Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij en Aquacultuursector2443
Fonds voor scheepsjongeren491
Grindfonds11278
Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen3392
Omgevingsraad0
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij106974
Rubiconfonds4593
Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening – Onroerend Erfgoed1190
Vlaams Infocentrum voor Land- en Tuinbouw634
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds195664
Vlaamse Landmaatschappij188622
Vlaamse Milieuholding85510
Vlaamse MilieuMaatschappij188440