NaamTotaal
Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming2805115
COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND1239
DAB Centrum voor Informatie, Communicatie, Opleiding en Vorming in de welzijnssector482
Fonds Jongerenwelzijn521623
Kind en Gezin4811777
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België2882
Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid986320
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1834726
Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg50
Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden881637
Vlaamse Zorgkas881