ProgrammaProgrammaCodeNaamCodeEntiteitCodeISEomschrijvingISEBegrotingsartikelLitOmschrijvingVAKVEKVRKAOTOLOSoort
APPARAATSKREDIETENKADEPARTEMENT LVKB0KZZonder ISEKB0-9KAHAZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN0001100ontvangsten
APPARAATSKREDIETENKADEPARTEMENT LVKB0KZZonder ISEKB0-9KAHTZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN00003510ontvangsten
APPARAATSKREDIETENKAINSTITUUT VOOR LANDBOUW EN VISSERIJONDERZOEKKD0KZZonder ISEKD0-9KAHAZZ-OW3ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN000206400ontvangsten
APPARAATSKREDIETENKAINSTITUUT VOOR LANDBOUW EN VISSERIJONDERZOEKKD0KZZonder ISEKD0-9KAHTZZ-OW3ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN000000ontvangsten
VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJKDDEPARTEMENT LVKB0KATHEMA OVERSCHRIJDENDKB0-9KDHTAC-OW3FONDS TOEZICHT EN HANDHAVING LANDBOUWDECREET0000500ontvangsten
VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJKDDEPARTEMENT LVKB0KBONDERSTEUNING LANDBOUWER EN LANDBOUWBEDRIJFKB0-9KDHTBC-OW3FONDS GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID00005000ontvangsten
VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJKDDEPARTEMENT LVKB0KBONDERSTEUNING LANDBOUWER EN LANDBOUWBEDRIJFKB0-9KDHTBD-OW3FONDS VOOR HET LANDBOUWINFORMATIENETWERK00001040ontvangsten
VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJKDDEPARTEMENT LVKB0KCONDERSTEUNING VAN DE AGROVOEDINGSKETEN EN LANDBOUWGERELATEERDE ORGANISATIESKB0-9KDHTCA-OW3TOELAGEN LAND- EN TUINBOUW000000ontvangsten
VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJKDDEPARTEMENT LVKB0KCONDERSTEUNING VAN DE AGROVOEDINGSKETEN EN LANDBOUWGERELATEERDE ORGANISATIESKB0-9KDHTCB-OW3VLAAMS FONDS VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ000012130ontvangsten
VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJKDDEPARTEMENT LVKB0KCONDERSTEUNING VAN DE AGROVOEDINGSKETEN EN LANDBOUWGERELATEERDE ORGANISATIESKB0-9KDHTCB-OP3VLAAMS FONDS VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ00002500ontvangsten
APPARAATSKREDIETENQADEPARTEMENT OMGEVINGQB0QZZonder ISEQB0-9QAHAZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN00013800ontvangsten
APPARAATSKREDIETENQADEPARTEMENT OMGEVINGQB0QZZonder ISEQB0-9QAHTZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN00001950ontvangsten
APPARAATSKREDIETENQAINSTITUUT VOOR NATUUR EN BOSONDERZOEKQC0QZZonder ISEQC0-9QAHAZZ-OW3ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN000145200ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QDWATERQB0-9QCHADW-OI3VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)000000ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QEBODEM EN ONDERGRONDQB0-9QCHAEA-OW3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: BODEM EN ONDERGROND000000ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-9QCHAFA-OW3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR00011500ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-9QCHTFB-OW3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (VISSERIJFONDS)000012400ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-9QCHTFC-OW3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (FONDS EU COFINANCIERING)000012500ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-9QCHTFC-OP3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (FONDS EU COFINANCIERING)000000ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-9QCHTFC-OL3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (FONDS EU COFINANCIERING)000000ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-9QCHTFD-OW3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (BOSSENCOMPENSATIEFONDS)000034300ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-9QCHTFD-OI3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (BOSSENCOMPENSATIEFONDS)0000700ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-9QCHTFE-OW3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (JACHTFONDS)000019880ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCINSTITUUT VOOR NATUUR EN BOSONDERZOEKQC0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQC0-9QCHTFG-OW3VERSTERKEN VAN DE KENNISBASIS VOOR HET NATUURBELEID (FONDS INBO)0000390ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-9QCHTIB-OW1NAAR EEN KLIMAATVRIENDELIJKE SAMENLEVING: UITVOEREN EN VERSTERKEN KORTE TERMIJN KLIMAATBELEID (KLIMAATFONDS)00002063190ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-9QCHTIB-OI3NAAR EEN KLIMAATVRIENDELIJKE SAMENLEVING: UITVOEREN EN VERSTERKEN KORTE TERMIJN KLIMAATBELEID (KLIMAATFONDS)000000ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-9QCHANA-OW1DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: HINDER00044000ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-9QCHTNE-OW3VERNIEUWINGSFONDS000058340ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-9QCHTNI-OW3UITVOERING GEBIEDS- EN PROJECTWERKING (FONDS VOOR LANDINRICHTING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN)00003900ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-9QCHTNI-OP3UITVOERING GEBIEDS- EN PROJECTWERKING (FONDS VOOR LANDINRICHTING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN)00005000ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-9QCHAOA-OW3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE EN DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN000500ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-9QCHTOD-OW3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN (FONDS EU FINANCIERING)000000ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-9QCHTOD-OP3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN (FONDS EU FINANCIERING)000000ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-9QCHTOD-OL3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN (FONDS EU FINANCIERING)000000ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-9QCHTOE-OW3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE EN DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN (VLARELFONDS)00003310ontvangsten
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-9QCHTOF-OW3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE EN DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN (OMGEVINGSFONDS)00004200ontvangsten
APPARAATSKREDIETENKADEPARTEMENT LVKB0KZZonder ISEKB0-1KAH2ZZ-LO1LONEN38709387090000uitgaven
APPARAATSKREDIETENKADEPARTEMENT LVKB0KZZonder ISEKB0-1KAH4ZZ-LO1LONEN00336000uitgaven
APPARAATSKREDIETENKADEPARTEMENT LVKB0KZZonder ISEKB0-1KAH2ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN499049900000uitgaven
APPARAATSKREDIETENKADEPARTEMENT LVKB0KZZonder ISEKB0-1KAH4ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN0015000uitgaven
APPARAATSKREDIETENKAINSTITUUT VOOR LANDBOUW EN VISSERIJONDERZOEKKD0KZZonder ISEKD0-1KAH2ZZ-LO3LONEN14817148170000uitgaven
APPARAATSKREDIETENKAINSTITUUT VOOR LANDBOUW EN VISSERIJONDERZOEKKD0KZZonder ISEKD0-1KAH4ZZ-LO3LONEN000000uitgaven
APPARAATSKREDIETENKAINSTITUUT VOOR LANDBOUW EN VISSERIJONDERZOEKKD0KZZonder ISEKD0-1KAH2ZZ-WT3WERKING EN TOELAGEN411641230000uitgaven
VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJKDDEPARTEMENT LVKB0KATHEMA OVERSCHRIJDENDKB0-1KDH2AA-WT3WERKING LAND- EN TUINBOUW EN VISSERIJ7877870000uitgaven
VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJKDDEPARTEMENT LVKB0KATHEMA OVERSCHRIJDENDKB0-1KDH2AB-WT3COMMUNICATIE LAND- EN TUINBOUW EN VISSERIJ2192840000uitgaven
VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJKDDEPARTEMENT LVKB0KATHEMA OVERSCHRIJDENDKB0-1KDH4AC-WT3FONDS TOEZICHT EN HANDHAVING LANDBOUWDECREET0050000uitgaven
VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJKDDEPARTEMENT LVKB0KATHEMA OVERSCHRIJDENDKB0-1KDH2AU-IS3VILT3563560000uitgaven
VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJKDDEPARTEMENT LVKB0KBONDERSTEUNING LANDBOUWER EN LANDBOUWBEDRIJFKB0-1KDH2BA-WT3UITVOERING GBCS EN ERKENNING VLAAMS BETAALORGAAN836083600000uitgaven
VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJKDDEPARTEMENT LVKB0KBONDERSTEUNING LANDBOUWER EN LANDBOUWBEDRIJFKB0-1KDH2BB-WT3TOELAGEN LAND- EN TUINBOUW550052000000uitgaven
VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJKDDEPARTEMENT LVKB0KBONDERSTEUNING LANDBOUWER EN LANDBOUWBEDRIJFKB0-1KDH4BC-WT3FONDS GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID00500000uitgaven
VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJKDDEPARTEMENT LVKB0KBONDERSTEUNING LANDBOUWER EN LANDBOUWBEDRIJFKB0-1KDH4BD-WT3FONDS VOOR HET LANDBOUWINFORMATIENETWERK00104000uitgaven
VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJKDDEPARTEMENT LVKB0KBONDERSTEUNING LANDBOUWER EN LANDBOUWBEDRIJFKB0-1KDH5BW-IS3VLIF67024663580000uitgaven
VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJKDDEPARTEMENT LVKB0KCONDERSTEUNING VAN DE AGROVOEDINGSKETEN EN LANDBOUWGERELATEERDE ORGANISATIESKB0-1KDH2CA-WT3TOELAGEN LAND- EN TUINBOUW10658109160000uitgaven
VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJKDDEPARTEMENT LVKB0KCONDERSTEUNING VAN DE AGROVOEDINGSKETEN EN LANDBOUWGERELATEERDE ORGANISATIESKB0-1KDH4CA-WT3TOELAGEN LAND- EN TUINBOUW0036000uitgaven
VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJKDDEPARTEMENT LVKB0KCONDERSTEUNING VAN DE AGROVOEDINGSKETEN EN LANDBOUWGERELATEERDE ORGANISATIESKB0-1KDH4CB-WT3VLAAMS FONDS VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ00406000uitgaven
VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJKDDEPARTEMENT LVKB0KCONDERSTEUNING VAN DE AGROVOEDINGSKETEN EN LANDBOUWGERELATEERDE ORGANISATIESKB0-1KDH4CB-PA3VLAAMS FONDS VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ00250000uitgaven
VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJKDDEPARTEMENT LVKB0KCONDERSTEUNING VAN DE AGROVOEDINGSKETEN EN LANDBOUWGERELATEERDE ORGANISATIESKB0-1KDH2CC-WT3STRATEGISCH PLAN VOOR LIMBURG IN HET KWADRAAT - LANDBOUW08120000uitgaven
VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJKDDEPARTEMENT LVKB0KCONDERSTEUNING VAN DE AGROVOEDINGSKETEN EN LANDBOUWGERELATEERDE ORGANISATIESKB0-1KDH2CY-IS3EV ILVO000000uitgaven
VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJKDDEPARTEMENT LVKB0KCONDERSTEUNING VAN DE AGROVOEDINGSKETEN EN LANDBOUWGERELATEERDE ORGANISATIESKB0-1KDH4CY-IS3EV ILVO00807000uitgaven
VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJKDDEPARTEMENT LVKB0KDVISSERIJ EN AQUACULTUURKB0-1KDH2DT-IS3FONDS VOOR SCHEEPSJONGEREN1041040000uitgaven
VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJKDDEPARTEMENT LVKB0KDVISSERIJ EN AQUACULTUURKB0-1KDH5DX-IS3FIVA297624040000uitgaven
ONDERZOEK VOOR EEN DUURZAME EN COMPETITIEVE LANDBOUW EN VISSERIJKFDEPARTEMENT LVKB0KEDIENSTVERLENING, ONDERZOEK EN REFERENTIETAKEN M.B.T. LANDBOUW, VISSERIJ EN VOEDINGKB0-1KFH2EY-IS3EV ILVO584858480000uitgaven
PROMOTIE- EN AFZETBEVORDERING VAN LANDBOUW-, TUINBOUW- EN VISSERIJPRODUCTENKGDEPARTEMENT LVKB0KFPROMOTIE EN AFZETBEVORDERING LANDBOUW, TUINBOUW EN ZEEVISSERIJKB0-1KGH2FA-WT3VLAAMS CENTRUM VOOR AGRO- EN VISSERIJMARKETING513251110000uitgaven
APPARAATSKREDIETENQADEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QAH2OY-IS1SAR MINARAAD109310930000uitgaven
APPARAATSKREDIETENQAINSTITUUT VOOR NATUUR EN BOSONDERZOEKQC0QZZonder ISEQC0-1QAH2ZZ-LO1LONEN12838128380000uitgaven
APPARAATSKREDIETENQAINSTITUUT VOOR NATUUR EN BOSONDERZOEKQC0QZZonder ISEQC0-1QAH2ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN194913690000uitgaven
APPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QZZonder ISEQD0-1QAH2ZZ-LO1LONEN35830358300000uitgaven
APPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QZZonder ISEQD0-1QAH4ZZ-LO1LONEN00500000uitgaven
APPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QZZonder ISEQD0-1QAH2ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN397339730000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QDWATERQB0-1QCH2DA-WT3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: WATER1741740000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QDWATERQB0-1QCH2DW-IS3VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)933311099580000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QDWATERQB0-1QCH5DW-IS3VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)20740211900000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QEBODEM EN ONDERGRONDQB0-1QCH2EA-WT3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: BODEM EN ONDERGROND234721650000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-1QCH2FA-WT3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR551556150000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-1QCH4FB-WT3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (VISSERIJFONDS)001340000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-1QCH4FC-WT3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (FONDS EU COFINANCIERING)00750000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-1QCH4FC-PA3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (FONDS EU COFINANCIERING)000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-1QCH4FC-LE3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (FONDS EU COFINANCIERING)000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-1QCH4FD-WT3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (BOSSENCOMPENSATIEFONDS)004650000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-1QCH4FE-WT3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (JACHTFONDS)001550000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCINSTITUUT VOOR NATUUR EN BOSONDERZOEKQC0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQC0-1QCH2FF-WT3VERSTERKEN VAN DE KENNISBASIS VOOR HET NATUURBELEID209526750000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCINSTITUUT VOOR NATUUR EN BOSONDERZOEKQC0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQC0-1QCH4FG-WT3VERSTERKEN VAN DE KENNISBASIS VOOR HET NATUURBELEID (FONDS INBO)0039000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-1QCH4FY-IS3VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)00850000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCAGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOSQD0QFNATUUR EN BIODIVERSITEITQD0-1QCH5FY-IS3VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)360326450000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IB-WT3NAAR EEN KLIMAATVRIENDELIJKE SAMENLEVING: UITVOEREN EN VERSTERKEN KORTE TERMIJN KLIMAATBELEID (KLIMAATFONDS)0013583000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4II-IS3DAB ICT002500000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IJ-IS3DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS002500000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IK-IS3ENERGIEFONDS0015100000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IL-IS3DE RAND003500000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IM-IS3EIGEN VERMOGEN INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK (EV ILVO)000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IN-IS3FONDS DEPARTEMENT ONDERWIJS001000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IO-IS3FONDS HOGER ONDERWIJS004000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IP-IS3VLAAMS ENERGIEBEDRIJF (VEB)000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IQ-IS3HET FACILITAIR BEDRIJF (HFB)0032882000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IR-IS3VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)0052000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IS-IS3FONDS VOOR CULTURELE INFRASTRUCTUUR (FOCI)005000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IT-IS3VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF)001000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IU-IS3VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN (VIPA)006000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IV-IS3VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN0014900000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IW-IS3HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS (GO!)004471000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IX-IS3AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS (AGION)0015229000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QIKLIMAATQB0-1QCH4IY-IS3FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (HERMESFONDS)0031730000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QJAFVAL EN MATERIALENQB0-1QCH2JV-IS3OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)20052200520000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QJAFVAL EN MATERIALENQB0-1QCH5JV-IS3OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)2342340000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCH2NA-WT3DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: HINDER112611260000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCH2NB-WT3UITVOERING GEBIEDS- EN PROJECTWERKING476754800000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCH2NC-WT3KENNIS EN EXPERTISE INZAKE RUIMTELIJK- EN OMGEVINGSBELEID159421010000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCH2ND-WT3EEN BETROUWBARE PARTNER VOOR ONZE BELANGHEBBENDEN630563050000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCH4NE-WT3VERNIEUWINGSFONDS007500000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCH4NI-WT3UITVOERING GEBIEDS- EN PROJECTWERKING (FONDS VOOR LANDINRICHTING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN)000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCH4NI-PA3UITVOERING GEBIEDS- EN PROJECTWERKING (FONDS VOOR LANDINRICHTING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN)002000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCH2NJ-WT3LANDBOUW EN NATUUR: PARTNERS IN EEN MULTIFUNCTIONEEL LANDELIJK GEBIED42520000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCH2NJ-PA3LANDBOUW EN NATUUR: PARTNERS IN EEN MULTIFUNCTIONEEL LANDELIJK GEBIED3003000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCH2NO-IS3RUBICONFONDS000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCH2NX-IS3DAB GRONDFONDS000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCH2NY-IS3VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)54684544810000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCH4NY-IS3VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)0020000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QNOMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUQB0-1QCH5NY-IS3VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)166816680000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCH2OA-LO3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE EN DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN178017800000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCH2OA-WT3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE EN DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN900095000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCH2OB-WT3EEN DOELGERICHTE DEELNAME AAN HET INTERNATIONAAL BELEID8958780000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCH2OC-WT3VERGROENING VAN DE ECONOMIE732773180000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCH4OD-WT3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN (FONDS EU FINANCIERING)000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCH4OD-PA3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN (FONDS EU FINANCIERING)000000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCH4OD-LE3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN (FONDS EU FINANCIERING)001300000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCH4OE-WT3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE EN DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN (VLARELFONDS)00331000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCH4OF-WT3HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE EN DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN (OMGEVINGSFONDS)00420000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCH2OT-IS3INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK (ILVO)3303300000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCH2OU-IS3VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)301530150000uitgaven
RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUURQCDEPARTEMENT OMGEVINGQB0QOTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGQB0-1QCH2OX-IS3DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE MILIEU EN NATUUR (DAB MINAFONDS)2705822705820000uitgaven
APPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUWVNKABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUWVS0VZZonder ISEVS0-1VNH2ZZ-LO1 298129810000uitgaven
APPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUWVNKABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUWVS0VZZonder ISEVS0-1VNH2ZZ-WT1 2462460000uitgaven