ProgrammaProgrammaCodeNaamCodeEntiteitCodeISEomschrijvingISEBegrotingsartikelLitOmschrijvingVAKVEKVRKAOTOLOSoort
INSCHAKELEN VAN PERSONEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT MET AANDACHT VOOR MAATSCHAPPELIJKE NODEN EN DIENSTEN EN HET FACILITEREN VAN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN.JEDEPARTEMENT WSEJB0JGHET ONDERSTEUNEN VAN DUURZAAM EN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAPJB0-9JECAGA-OW3ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN SOCIALE ECONOMIE EN DUURZAAM EN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP00015500ontvangsten
INSCHAKELEN VAN PERSONEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT MET AANDACHT VOOR MAATSCHAPPELIJKE NODEN EN DIENSTEN EN HET FACILITEREN VAN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN.JEDEPARTEMENT WSEJB0JGHET ONDERSTEUNEN VAN DUURZAAM EN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAPJB0-9JECAGB-OP3HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN IN HET KADER VAN DE SOCIALE ECONOMIE EN HET DUURZAAM ONDERNEMERSCHAP00021900ontvangsten
APPARAATSKREDIETENPADEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR - DIENST VAN DE GOUVERNEURSPB0PZZonder ISEPB0-9PACAZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN000000ontvangsten
APPARAATSKREDIETENPADEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR - DIENST VAN DE GOUVERNEURSPB0PZZonder ISEPB0-9PACTZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN0000700ontvangsten
APPARAATSKREDIETENPAAGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDERENPC0PZZonder ISEPC0-9PACAZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN0001000ontvangsten
APPARAATSKREDIETENPAAGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDERENPC0PZZonder ISEPC0-9PACTZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN000000ontvangsten
APPARAATSKREDIETENPAAGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEELPG0PZZonder ISEPG0-9PACAZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN000400ontvangsten
APPARAATSKREDIETENPAAGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEELPG0PZZonder ISEPG0-9PACTZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN00001550ontvangsten
APPARAATSKREDIETENPAAGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJFPH0PZZonder ISEPH0-9PACAZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN0006000ontvangsten
APPARAATSKREDIETENPAAGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJFPH0PZZonder ISEPH0-9PACTZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN00005370ontvangsten
APPARAATSKREDIETENPAAGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUURPJ0PZZonder ISEPJ0-9PACTZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN00003320ontvangsten
UITWERKEN VAN EEN GEINTEGREERD INTEGRATIE- EN GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINENPFAGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUURPJ0PDINTEGRATIE EN INBURGERINGPJ0-9PFCADA-OW2UITBOUW VLAAMS INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID00010000ontvangsten
UITWERKEN VAN EEN GEINTEGREERD INTEGRATIE- EN GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINENPFAGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUURPJ0PDINTEGRATIE EN INBURGERINGPJ0-9PFCADY-OI1AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING000000ontvangsten
DIGITALE DIENSTVERLENING OVERHEIDPJAGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDERENPC0PNDIGITALE TRANSFORMATIE DIENSTVERLENING OVERHEIDPC0-9PJCANA-OW1DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING00022500ontvangsten
DIGITALE DIENSTVERLENING OVERHEIDPJAGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDERENPC0PNDIGITALE TRANSFORMATIE DIENSTVERLENING OVERHEIDPC0-9PJCANA-OL1DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING00010600ontvangsten
INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED,OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEIDPKAGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJFPH0PPFACILITIESPH0-9PKCAPA-OW1UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK00010000ontvangsten
INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED,OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEIDPKAGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJFPH0PPFACILITIESPH0-9PKCTPA-OW1UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK0000700ontvangsten
INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED,OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEIDPKAGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJFPH0PQVASTGOEDPH0-9PKCAQB-OW1VASTGOEDBEHEER00034000ontvangsten
INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED,OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEIDPKAGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJFPH0PQVASTGOEDPH0-9PKCTQB-OW1VASTGOEDBEHEER000099490ontvangsten
INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED,OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEIDPKAGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJFPH0PQVASTGOEDPH0-9PKCAQB-OP1VASTGOEDBEHEER0003000ontvangsten
INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED,OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEIDPKAGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJFPH0PZZonder ISEPH0-9PKCTZZ-OI1 0000328820ontvangsten
NAAR EEN KWALITEITSVOL, EFFICIËNT EN SAMENHANGEND VLAAMS BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEIDPMAGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUURPJ0PGBINNENLANDS BESTUURPJ0-9PMCAGA-OW3EEN SAMENHANGEND BELEID INZAKE DE LOKALE EN DE PROVINCIALE BESTUREN000200000ontvangsten
NAAR EEN KWALITEITSVOL, EFFICIËNT EN SAMENHANGEND VLAAMS BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEIDPMAGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUURPJ0PHSTEDENBELEIDPJ0-9PMCAHA-OW3ONDERSTEUNING NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN0002000ontvangsten
APPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP WONENQF0QZZonder ISEQF0-9QACAZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN000000ontvangsten
APPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP WONENQF0QZZonder ISEQF0-9QACTZZ-OW3ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN0000470ontvangsten
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-9QDCTQB-OW3BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING (WAARBORGFONDS SOCIALE LENINGEN)00004000ontvangsten
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-9QDCAQK-OI3VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)000000ontvangsten
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QRWONINGKWALITEITQF0-9QDCTRB-OW3BEWAKING EN VERBETERING VAN DE WOONKWALITEIT, DE VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID VAN DE WONINGEN (FONDS VOOR DE WOONINSPECTIE)00003000ontvangsten
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QTTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM WONENQF0-9QDCTTB-OW3GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN (FONDS VOOR DE HUISVESTING)00004000ontvangsten
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGCDEPARTEMENT WVGGB0GCARMOEDEBELEIDGB0-1GCC2CB-WT2COORDINATIE VAN HET ARMOEDEBESTRIJDINGSBELEID285328530000uitgaven
INSCHAKELEN VAN PERSONEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT MET AANDACHT VOOR MAATSCHAPPELIJKE NODEN EN DIENSTEN EN HET FACILITEREN VAN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN.JEDEPARTEMENT WSEJB0JCTRANSITIE VAN WERKLOOSHEID NAAR BETAALDE ARBEIDJB0-1JEC2CA-WT3COLLECTIEF MAATWERK3931443937440000uitgaven
INSCHAKELEN VAN PERSONEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT MET AANDACHT VOOR MAATSCHAPPELIJKE NODEN EN DIENSTEN EN HET FACILITEREN VAN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN.JEDEPARTEMENT WSEJB0JCTRANSITIE VAN WERKLOOSHEID NAAR BETAALDE ARBEIDJB0-1JEC2CB-WT3LOKALE DIENSTENECONOMIE28870288700000uitgaven
INSCHAKELEN VAN PERSONEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT MET AANDACHT VOOR MAATSCHAPPELIJKE NODEN EN DIENSTEN EN HET FACILITEREN VAN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN.JEDEPARTEMENT WSEJB0JCTRANSITIE VAN WERKLOOSHEID NAAR BETAALDE ARBEIDJB0-1JEC2CC-WT3ARBEIDSZORG481248120000uitgaven
INSCHAKELEN VAN PERSONEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT MET AANDACHT VOOR MAATSCHAPPELIJKE NODEN EN DIENSTEN EN HET FACILITEREN VAN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN.JEDEPARTEMENT WSEJB0JCTRANSITIE VAN WERKLOOSHEID NAAR BETAALDE ARBEIDJB0-1JEC2CD-WT3SINE52058520580000uitgaven
INSCHAKELEN VAN PERSONEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT MET AANDACHT VOOR MAATSCHAPPELIJKE NODEN EN DIENSTEN EN HET FACILITEREN VAN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN.JEDEPARTEMENT WSEJB0JCTRANSITIE VAN WERKLOOSHEID NAAR BETAALDE ARBEIDJB0-1JEC2CE-WT3DOELGROEPVERMINDERING GESCO'S SOCIALE WERKPLAATSEN18676186760000uitgaven
INSCHAKELEN VAN PERSONEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT MET AANDACHT VOOR MAATSCHAPPELIJKE NODEN EN DIENSTEN EN HET FACILITEREN VAN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN.JEDEPARTEMENT WSEJB0JGHET ONDERSTEUNEN VAN DUURZAAM EN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAPJB0-1JEC2GA-WT3ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN SOCIALE ECONOMIE EN DUURZAAM EN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP793479340000uitgaven
INSCHAKELEN VAN PERSONEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT MET AANDACHT VOOR MAATSCHAPPELIJKE NODEN EN DIENSTEN EN HET FACILITEREN VAN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN.JEDEPARTEMENT WSEJB0JGHET ONDERSTEUNEN VAN DUURZAAM EN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAPJB0-1JEC2GB-PA3HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN IN HET KADER VAN DE SOCIALE ECONOMIE EN HET DUURZAAM ONDERNEMERSCHAP500050000000uitgaven
APPARAATSKREDIETENPADEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR - DIENST VAN DE GOUVERNEURSPB0PZZonder ISEPB0-1PAC2ZZ-LO1LONEN316731670000uitgaven
APPARAATSKREDIETENPADEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR - DIENST VAN DE GOUVERNEURSPB0PZZonder ISEPB0-1PAC4ZZ-LO1LONEN0070000uitgaven
APPARAATSKREDIETENPADEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR - DIENST VAN DE GOUVERNEURSPB0PZZonder ISEPB0-1PAC2ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN6126120000uitgaven
APPARAATSKREDIETENPAAGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDERENPC0PZZonder ISEPC0-1PAC2ZZ-LO1LONEN13006130060000uitgaven
APPARAATSKREDIETENPAAGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDERENPC0PZZonder ISEPC0-1PAC4ZZ-LO1LONEN000000uitgaven
APPARAATSKREDIETENPAAGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDERENPC0PZZonder ISEPC0-1PAC2ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN375837580000uitgaven
APPARAATSKREDIETENPAAGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEELPG0PZZonder ISEPG0-1PAC2ZZ-LO1LONEN19696196960000uitgaven
APPARAATSKREDIETENPAAGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEELPG0PZZonder ISEPG0-1PAC4ZZ-LO1LONEN00155000uitgaven
APPARAATSKREDIETENPAAGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEELPG0PZZonder ISEPG0-1PAC2ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN203119830000uitgaven
APPARAATSKREDIETENPAAGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJFPH0PZZonder ISEPH0-1PAC2ZZ-LO1LONEN38113381130000uitgaven
APPARAATSKREDIETENPAAGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJFPH0PZZonder ISEPH0-1PAC4ZZ-LO1LONEN00500000uitgaven
APPARAATSKREDIETENPAAGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJFPH0PZZonder ISEPH0-1PAC2ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN346934690000uitgaven
APPARAATSKREDIETENPAAGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJFPH0PZZonder ISEPH0-1PAC4ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN0037000uitgaven
APPARAATSKREDIETENPAAGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUURPJ0PZZonder ISEPJ0-1PAC2ZZ-LO1LONEN24660246600000uitgaven
APPARAATSKREDIETENPAAGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUURPJ0PZZonder ISEPJ0-1PAC4ZZ-LO1LONEN0043000uitgaven
APPARAATSKREDIETENPAAGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUURPJ0PZZonder ISEPJ0-1PAC2ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN281028100000uitgaven
APPARAATSKREDIETENPAAGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUURPJ0PZZonder ISEPJ0-1PAC4ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN00300000uitgaven
UITWERKEN VAN EEN GEINTEGREERD INTEGRATIE- EN GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINENPFDEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUURPA0PCGELIJKE KANSENPA0-1PFC2CA-WT2UITBOUW VLAAMS GELIJKEKANSENBELEID15150000uitgaven
UITWERKEN VAN EEN GEINTEGREERD INTEGRATIE- EN GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINENPFAGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUURPJ0PCGELIJKE KANSENPJ0-1PFC2CA-WT2UITBOUW VLAAMS GELIJKEKANSENBELEID484847910000uitgaven
UITWERKEN VAN EEN GEINTEGREERD INTEGRATIE- EN GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINENPFAGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUURPJ0PCGELIJKE KANSENPJ0-1PFC2CY-IS2AGENTSCHAP TOEGANKELIJK VLAANDEREN100510050000uitgaven
UITWERKEN VAN EEN GEINTEGREERD INTEGRATIE- EN GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINENPFDEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUURPA0PDINTEGRATIE EN INBURGERINGPA0-1PFC2DA-WT2UITBOUW VLAAMS INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID15150000uitgaven
UITWERKEN VAN EEN GEINTEGREERD INTEGRATIE- EN GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINENPFAGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUURPJ0PDINTEGRATIE EN INBURGERINGPJ0-1PFC2DA-WT2UITBOUW VLAAMS INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID25115253710000uitgaven
UITWERKEN VAN EEN GEINTEGREERD INTEGRATIE- EN GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINENPFAGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUURPJ0PDINTEGRATIE EN INBURGERINGPJ0-1PFC2DY-IS2AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING47261472610000uitgaven
DIGITALE DIENSTVERLENING OVERHEIDPJAGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDERENPC0PNDIGITALE TRANSFORMATIE DIENSTVERLENING OVERHEIDPC0-1PJC2NA-WT1DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING17171171710000uitgaven
DIGITALE DIENSTVERLENING OVERHEIDPJAGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDERENPC0PNDIGITALE TRANSFORMATIE DIENSTVERLENING OVERHEIDPC0-1PJC2NA-PA1DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING000000uitgaven
DIGITALE DIENSTVERLENING OVERHEIDPJAGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDERENPC0PNDIGITALE TRANSFORMATIE DIENSTVERLENING OVERHEIDPC0-1PJC2NA-LE1DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING2252250000uitgaven
DIGITALE DIENSTVERLENING OVERHEIDPJAGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDERENPC0PNDIGITALE TRANSFORMATIE DIENSTVERLENING OVERHEIDPC0-1PJC2NB-WT1VLAANDEREN RADICAAL DIGITAAL045680000uitgaven
DIGITALE DIENSTVERLENING OVERHEIDPJAGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDERENPC0PNDIGITALE TRANSFORMATIE DIENSTVERLENING OVERHEIDPC0-1PJC2NU-IS1VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)000000uitgaven
DIGITALE DIENSTVERLENING OVERHEIDPJAGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDERENPC0PNDIGITALE TRANSFORMATIE DIENSTVERLENING OVERHEIDPC0-1PJC2NY-IS1EIGEN VERMOGEN INFORMATIE VLAANDEREN (EV-IV)293629360000uitgaven
INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED,OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEIDPKAGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJFPH0PPFACILITIESPH0-1PKC2PA-PR1UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK1202700000uitgaven
INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED,OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEIDPKAGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJFPH0PPFACILITIESPH0-1PKC2PA-WT1UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK23277232770000uitgaven
INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED,OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEIDPKAGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJFPH0PPFACILITIESPH0-1PKC4PA-WT1UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK003025000uitgaven
INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED,OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEIDPKAGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJFPH0PPFACILITIESPH0-1PKC2PY-IS1DAB CATERING EN SCHOONMAAK513051300000uitgaven
INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED,OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEIDPKAGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJFPH0PQVASTGOEDPH0-1PKC2QA-WT1BOUWPROJECTEN7868130640000uitgaven
INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED,OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEIDPKAGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJFPH0PQVASTGOEDPH0-1PKC4QA-WT1BOUWPROJECTEN0014375000uitgaven
INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED,OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEIDPKAGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJFPH0PQVASTGOEDPH0-1PKC2QB-WT1VASTGOEDBEHEER87861878610000uitgaven
INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED,OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEIDPKAGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJFPH0PQVASTGOEDPH0-1PKC4QB-WT1VASTGOEDBEHEER00250000uitgaven
INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED,OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEIDPKAGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJFPH0PQVASTGOEDPH0-1PKC2QB-PA1VASTGOEDBEHEER30300000uitgaven
INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED,OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEIDPKAGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJFPH0PQVASTGOEDPH0-1PKC2QB-LE1VASTGOEDBEHEER8848840000uitgaven
INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED,OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEIDPKAGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJFPH0PRICTPH0-1PKC2RB-WT1ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER1051050000uitgaven
INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED,OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEIDPKAGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJFPH0PRICTPH0-1PKC2RY-IS1DAB ICT25440254400000uitgaven
INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED,OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEIDPKAGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJFPH0PSOVERHEIDSOPDRACHTENPH0-1PKC2SA-WT1AANKOOPCENTRALE EN OVERHEIDSOPDRACHTEN7007000000uitgaven
INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED,OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEIDPKAGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEELPG0PTHRPG0-1PKC2TA-WT1ORGANISATIEONTWIKKELING, RECRUTERING EN SELECTIE8498490000uitgaven
INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED,OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEIDPKAGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEELPG0PTHRPG0-1PKC2TB-LO1DIVERSITEIT4604600000uitgaven
INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED,OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEIDPKAGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEELPG0PTHRPG0-1PKC2TB-WT1DIVERSITEIT7667660000uitgaven
INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED,OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEIDPKAGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEELPG0PTHRPG0-1PKC2TD-LO1PENSIOENBIJDRAGEN20900209000000uitgaven
INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED,OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEIDPKDEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUURPA0PTHRPA0-1PKC2TE-WT1GEMEENSCHAPPELIJKE DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING (GDPB)1601600000uitgaven
INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED,OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEIDPKAGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEELPG0PTHRPG0-1PKC2TF-PR1ORGANISME FINANCIERING PENSIOENEN000000uitgaven
INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED,OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEIDPKAGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEELPG0PTHRPG0-1PKC2TF-WT1ORGANISME FINANCIERING PENSIOENEN100010000000uitgaven
INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED,OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEIDPKAGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEELPG0PTHRPG0-1PKC2TG-PR1MIDDELEN SECTORAAL AKKOORD DVO601160110000uitgaven
INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED,OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEIDPKAGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEELPG0PTHRPG0-1PKC2TX-IS1SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL211421140000uitgaven
INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED,OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEIDPKAGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEELPG0PTHRPG0-1PKC2TY-IS1DAB OVERHEIDSPERSONEEL417641760000uitgaven
NAAR EEN KWALITEITSVOL, EFFICIËNT EN SAMENHANGEND VLAAMS BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEIDPMAGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUURPJ0PGBINNENLANDS BESTUURPJ0-1PMC2GA-WT1EEN SAMENHANGEND BELEID INZAKE DE LOKALE EN DE PROVINCIALE BESTUREN566656660000uitgaven
NAAR EEN KWALITEITSVOL, EFFICIËNT EN SAMENHANGEND VLAAMS BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEIDPMAGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUURPJ0PGBINNENLANDS BESTUURPJ0-1PMC2GB-WT1ORGANISATIE VERKIEZINGEN143514350000uitgaven
NAAR EEN KWALITEITSVOL, EFFICIËNT EN SAMENHANGEND VLAAMS BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEIDPMAGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUURPJ0PGBINNENLANDS BESTUURPJ0-1PMC2GC-WT1FONDSEN LOKALE FINANCIERING341105934080010000uitgaven
NAAR EEN KWALITEITSVOL, EFFICIËNT EN SAMENHANGEND VLAAMS BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEIDPMAGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUURPJ0PHSTEDENBELEIDPJ0-1PMC2HA-WT1ONDERSTEUNING NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN28680286800000uitgaven
NAAR EEN KWALITEITSVOL, EFFICIËNT EN SAMENHANGEND VLAAMS BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEIDPMAGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUURPJ0PHSTEDENBELEIDPJ0-1PMC2HB-WT1INVESTERINGSFONDS LOKALE BESTUREN33000343260000uitgaven
APPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP WONENQF0QZZonder ISEQF0-1QAC2ZZ-LO1LONEN16346163460000uitgaven
APPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP WONENQF0QZZonder ISEQF0-1QAC4ZZ-LO3LONEN0047000uitgaven
APPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP WONENQF0QZZonder ISEQF0-1QAC2ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN462546270000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QPONDERSTEUNING VRAAGZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC2PA-WT3AANBOD VAN VOLDOENDE KWALITATIEF GOEDE PRIVATE EN SOCIALE HUURWONINGEN92938929380000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QPONDERSTEUNING VRAAGZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC2PB-WT3BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING000000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QPONDERSTEUNING VRAAGZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC2PI-IS3DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN1601600000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QPONDERSTEUNING VRAAGZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC2PJ-IS3VLAAMS WONINGFONDS (VWF)48560485600000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QPONDERSTEUNING VRAAGZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC5PJ-IS3VLAAMS WONINGFONDS (VWF)50487900000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC2QA-WT3AANBOD VAN VOLDOENDE KWALITATIEF GOEDE PRIVATE EN SOCIALE HUURWONINGEN30573312690000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC4QB-WT3BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING (WAARBORGFONDS SOCIALE LENINGEN)00260000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC2QK-IS3VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)76405828900000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC5QK-IS3VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)150575700000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC5QL-IS3DAB FONDS FINANCIERING URGENTIEPLAN SOCIALE HUISVESTING (UPSH)010860000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC5QM-IS3GARANTIEFONDS VOOR DE HUISVESTING012370000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC5QN-IS3VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT (VLABINVEST)385638560000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QRWONINGKWALITEITQF0-1QDC2RA-WT3BEWAKING EN VERBETERING VAN DE WOONKWALITEIT, DE VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID VAN DE WONINGEN97460968920000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QRWONINGKWALITEITQF0-1QDC4RB-WT3BEWAKING EN VERBETERING VAN DE WOONKWALITEIT, DE VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID VAN DE WONINGEN (FONDS VOOR DE WOONINSPECTIE)00225000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QSLOKAAL WOONBELEIDQF0-1QDC2SA-WT3ONDERSTEUNING VAN HET LOKAAL WOONBELEID323235080000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QTTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM WONENQF0-1QDC2TA-WT3GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN649079470000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QTTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM WONENQF0-1QDC4TB-WT3GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN (FONDS VOOR DE HUISVESTING)00462000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QTTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM WONENQF0-1QDC2TC-PR3PROVISIE NIEUW BELEID749464730000uitgaven
APPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERINGVJKABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERINGVN0VZZonder ISEVN0-1VJC2ZZ-LO1 425342530000uitgaven
APPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERINGVJKABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERINGVN0VZZonder ISEVN0-1VJC2ZZ-WT1 3923920000uitgaven