< Start < Minister

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ECONOMIE WETENSCHAP EN INNOVATIE

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT EWI

Programma: EEN DUURZAAM ECONOMISCH WEEFSEL , HET FACILITEREN VAN ONDERNEMERSCHAP

Code ISE: EB

Omschrijving ISE: TOEGANG TOT FINANCIERING VOOR ONDERNEMINGEN


Begrotingsartikel: EB0-9ECGTBA-OW

Omschrijving: ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 0 10.000 0 Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie_d13-2-E.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf