< Start < Minister

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Beleidsdomein: HOGERE ENTITEITEN

Departement/Agentschap: KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Programma: APPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Code ISE: VZ

Omschrijving ISE: Zonder ISE


Begrotingsartikel: VS0-1VNH2ZZ-WT

Omschrijving:

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 246 246 0 Hogere entiteiten_d13-2-V.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf