< Start < Minister

Ronde: 2019 opmaak - ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT OMGEVING

Programma: RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUUR

Code ISE: QI

Omschrijving ISE: KLIMAAT


Begrotingsartikel: QB0-1QCH4IS-IS

Omschrijving: FONDS VOOR CULTURELE INFRASTRUCTUUR (FOCI)


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2019 1ste aanpassing - ontwerp 0 0 0 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 0 0 5.000
2019 opmaak - ontwerp 0 0 5.000 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf