< Start < Minister

Ronde: 2019 opmaak - ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT OMGEVING

Programma: RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUUR

Code ISE: QJ

Omschrijving ISE: AFVAL EN MATERIALEN


Begrotingsartikel: QB0-1QCH2JV-IS

Omschrijving: OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 20.306 20.306 0 VR 2019 0811 MED.0373-27BIS BBT Omgeving en Natuur.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 20.430 20.430 0 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 20.052 20.052 0
2019 opmaak - ontwerp 20.052 20.052 0 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf