< Start < Minister

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT MOW

Programma: STREVEN NAAR EEN DUURZAME VEILIGE MOBILITEIT MET EEN GROTERE VERKEERSVEILIGHEID EN VERKEERSLEEFBAARHEID

Code ISE: ML

Omschrijving ISE: ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID


Begrotingsartikel: MB0-1MFF2LA-WT

Omschrijving: ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 3.861 3.661 0 Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken_d13-2-M.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf