< Start < Minister

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT WSE

Programma: VERSTERKEN VAN COMPETENTIES VOOR WERKENDEN, WERKZOEKENDEN EN ONDERNEMERS

Code ISE: JF

Omschrijving ISE: TRANSITIE VAN VORMING NAAR BETAALDE ARBEID


Begrotingsartikel: JB0-1JFG2FY-IS

Omschrijving: VDAB

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 160.105 160.105 0 Beleidsdomein Werk en Sociale Economie_d13-2-J.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf