< Start < Minister

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT WVG

Programma: PROVISIES

Code ISE: GF

Omschrijving ISE: VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD


Begrotingsartikel: GB0-1GBD2FA-PR

Omschrijving: VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 28.427 28.427 0 Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin_d13-2-G.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf