< Start < Minister

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ECONOMIE WETENSCHAP EN INNOVATIE

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT EWI

Programma: MEER INNOVATIE, KENNISCREATIE EN KENNISVALORISATIE

Code ISE: EL

Omschrijving ISE: BRUGFUNCTIE TUSSEN FUNDAMENTEEL EN TOEGEPAST ONDERZOEK


Begrotingsartikel: EB0-1EFG2LB-WT

Omschrijving: STRATEGISCHE ONDERZOEKSCENTRUM FLANDERS MAKE

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 18.665 17.860 0 Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie_d13-2-E.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf