< Start < Instellingen

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN FINANCIËN EN BEGROTING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIEN EN ENERGIE, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: Lak Invest nv

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 64_C_B_LakInvest_BO2019__1_Ontv.pdf
64_C_B_LakInvest_BO2019__2_Uitg.pdf
13.563 Beleidsdomein Financien en Begroting_d13-2-C.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf