< Start

Totalen over alle Ministers en Beleidsdomeinen heenTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Variabele Kredieten
(VRK)
Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB): 46.329.921 44.709.870 559.855
Beleidsdomein Financiën en Begroting 4.163.780 4.538.997 2.366
Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen 149.787 170.766 343
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie 1.780.660 1.724.838 27.798
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 11.979.532 11.972.092 90.024
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 13.005.319 12.937.358 8.481
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1.055.979 1.092.609 614
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 3.628.818 3.639.894 604
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 169.596 169.179 2.504
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 3.014.230 3.059.454 40.161
Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur 3.986.446 3.994.865 19.292
Beleidsdomein Omgeving 3.260.467 1.274.511 367.668
Hogere entiteiten 135.307 135.307 0

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB): 40.919.119 585.553 3.043.165
Beleidsdomein Financiën en Begroting 40.672.262 2.288 3.043.165
Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen 406 263 0
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie 11.180 27.588 0
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 2.857 91.700 0
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 5.221 7.398 0
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 26.634 489 0
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 7.470 454 0
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 2.075 2.468 0
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 156.879 38.693 0
Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur 5.486 44.592 0
Beleidsdomein Omgeving 28.649 369.620 0
Hogere entiteiten 0 0 0

Totaal DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Totaal
Totaal DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen: 31.445.315
Beleidsdomein Financiën en Begroting 258.949
Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen 186.944
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie 2.733.226
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 4.665.996
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 11.846.732
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 889.559
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 1.046.656
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 244.603
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 3.587.751
Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur 227.011
Beleidsdomein Omgeving 5.757.888