< Start < Commissie

Comissie: COMMISSIE VOOR WONEN, ARMOEDEBELEID EN GELIJKE KANSEN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Instelling: DAB Fonds ter Bestrijding van de Uithuiszettingen

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 16_Q_C_FondsBestrUithuiszett_BO2019_1_Ontv.pdf
16_Q_C_FondsBestrUithuiszett_BO2019_2_Uitg.pdf
16_Q_C_FondsBestrUithuiszett_BO2019_3_Res.pdf
7.527 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf