< Start < Commissie

Ronde: 2019 opmaak - ontwerp

Commissie: COMMISSIE VOOR WONEN, ARMOEDEBELEID EN GELIJKE KANSEN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Instelling: DAB Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 15_Q_G_62_FondsFinancUSH_BO2020_ART.pdf
661 VR 2019 0811 MED.0373-24 BBT Wonen.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 17_Q_G_62_FondsFinancUSH_BA2019_ART.pdf
1.086 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 1.086
2019 opmaak - ontwerp 1.086