< Start < Commissie

Comissie: COMMISSIE VOOR BUITENLANDS BELEID, EUROPESE AANGELEGENHEDEN, INTERNATIONALE SAMENWERKING, TOERISME EN ONROEREND ERFGOED

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Instelling: DAB Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 20_Q_A_VIOE_BO2019_20181008_1_Ontv.pdf
20_Q_A_VIOE_BO2019_20181008_2_Uitg.pdf
20_Q_A_VIOE_BO2019_20181008_3_Res.pdf
2.398 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf