< Start < Commissie

Comissie: COMMISSIE VOOR LEEFMILIEU, NATUUR, RUIMTELIJKE ORDENING, ENERGIE EN DIERENWELZIJN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Instelling: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 8_Q_H_OVAM_BO2019_1_Ontv.pdf
8_Q_H_OVAM_BO2019_2_Uitg.pdf
8_Q_H_OVAM_BO2019_3_Res.pdf
106.974 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf