RondeProgrammaProgrammaCodeNaamCodeEntiteitCodeISEomschrijvingISEBegrotingsartikelLitOmschrijvingVAKVEKVRKAOTOLOSoort
2019 opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP WONENQF0QZZonder ISEQF0-9QACAZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN000000ontvangsten
2019 opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP WONENQF0QZZonder ISEQF0-9QACTZZ-OW3ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN0000470ontvangsten
2019 opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-9QDCTQB-OW3BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING (WAARBORGFONDS SOCIALE LENINGEN)00004000ontvangsten
2019 opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-9QDCAQK-OI3VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)000000ontvangsten
2019 opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QRWONINGKWALITEITQF0-9QDCTRB-OW3BEWAKING EN VERBETERING VAN DE WOONKWALITEIT, DE VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID VAN DE WONINGEN (FONDS VOOR DE WOONINSPECTIE)00003000ontvangsten
2019 opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QTTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM WONENQF0-9QDCTTB-OW3GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN (FONDS VOOR DE HUISVESTING)00004000ontvangsten
2019 opmaak - ontwerpOP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGCDEPARTEMENT WVGGB0GCARMOEDEBELEIDGB0-1GCC2CB-WT2COORDINATIE VAN HET ARMOEDEBESTRIJDINGSBELEID285328530000uitgaven
2019 opmaak - ontwerpUITWERKEN VAN EEN GEINTEGREERD INTEGRATIE- EN GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINENPFDEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUURPA0PCGELIJKE KANSENPA0-1PFC2CA-WT2UITBOUW VLAAMS GELIJKEKANSENBELEID15150000uitgaven
2019 opmaak - ontwerpUITWERKEN VAN EEN GEINTEGREERD INTEGRATIE- EN GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINENPFAGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUURPJ0PCGELIJKE KANSENPJ0-1PFC2CA-WT2UITBOUW VLAAMS GELIJKEKANSENBELEID484847910000uitgaven
2019 opmaak - ontwerpUITWERKEN VAN EEN GEINTEGREERD INTEGRATIE- EN GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINENPFAGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUURPJ0PCGELIJKE KANSENPJ0-1PFC2CY-IS2AGENTSCHAP TOEGANKELIJK VLAANDEREN100510050000uitgaven
2019 opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP WONENQF0QZZonder ISEQF0-1QAC2ZZ-LO1LONEN16346163460000uitgaven
2019 opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP WONENQF0QZZonder ISEQF0-1QAC4ZZ-LO3LONEN0047000uitgaven
2019 opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP WONENQF0QZZonder ISEQF0-1QAC2ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN462546270000uitgaven
2019 opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QPONDERSTEUNING VRAAGZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC2PA-WT3AANBOD VAN VOLDOENDE KWALITATIEF GOEDE PRIVATE EN SOCIALE HUURWONINGEN92938929380000uitgaven
2019 opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QPONDERSTEUNING VRAAGZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC2PB-WT3BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING000000uitgaven
2019 opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QPONDERSTEUNING VRAAGZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC2PI-IS3DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN1601600000uitgaven
2019 opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QPONDERSTEUNING VRAAGZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC2PJ-IS3VLAAMS WONINGFONDS (VWF)48560485600000uitgaven
2019 opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QPONDERSTEUNING VRAAGZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC5PJ-IS3VLAAMS WONINGFONDS (VWF)50487900000uitgaven
2019 opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC2QA-WT3AANBOD VAN VOLDOENDE KWALITATIEF GOEDE PRIVATE EN SOCIALE HUURWONINGEN30573312690000uitgaven
2019 opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC4QB-WT3BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING (WAARBORGFONDS SOCIALE LENINGEN)00260000uitgaven
2019 opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC2QK-IS3VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)76405828900000uitgaven
2019 opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC5QK-IS3VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)150575700000uitgaven
2019 opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC5QL-IS3DAB FONDS FINANCIERING URGENTIEPLAN SOCIALE HUISVESTING (UPSH)010860000uitgaven
2019 opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC5QM-IS3GARANTIEFONDS VOOR DE HUISVESTING012370000uitgaven
2019 opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC5QN-IS3VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT (VLABINVEST)385638560000uitgaven
2019 opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QRWONINGKWALITEITQF0-1QDC2RA-WT3BEWAKING EN VERBETERING VAN DE WOONKWALITEIT, DE VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID VAN DE WONINGEN97460968920000uitgaven
2019 opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QRWONINGKWALITEITQF0-1QDC4RB-WT3BEWAKING EN VERBETERING VAN DE WOONKWALITEIT, DE VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID VAN DE WONINGEN (FONDS VOOR DE WOONINSPECTIE)00225000uitgaven
2019 opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QSLOKAAL WOONBELEIDQF0-1QDC2SA-WT3ONDERSTEUNING VAN HET LOKAAL WOONBELEID323235080000uitgaven
2019 opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QTTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM WONENQF0-1QDC2TA-WT3GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN649079470000uitgaven
2019 opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QTTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM WONENQF0-1QDC4TB-WT3GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN (FONDS VOOR DE HUISVESTING)00462000uitgaven
2019 opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QTTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM WONENQF0-1QDC2TC-PR3PROVISIE NIEUW BELEID749464730000uitgaven