ProgrammaProgrammaCodeNaamCodeEntiteitCodeISEomschrijvingISEBegrotingsartikelLitOmschrijvingVAKVEKVRKAOTOLOSoort
APPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP WONENQF0QZZonder ISEQF0-9QACAZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN000000ontvangsten
APPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP WONENQF0QZZonder ISEQF0-9QACTZZ-OW3ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN0000470ontvangsten
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-9QDCTQB-OW3BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING (WAARBORGFONDS SOCIALE LENINGEN)00004000ontvangsten
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-9QDCAQK-OI3VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)000000ontvangsten
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QRWONINGKWALITEITQF0-9QDCTRB-OW3BEWAKING EN VERBETERING VAN DE WOONKWALITEIT, DE VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID VAN DE WONINGEN (FONDS VOOR DE WOONINSPECTIE)00003000ontvangsten
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QTTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM WONENQF0-9QDCTTB-OW3GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN (FONDS VOOR DE HUISVESTING)00004000ontvangsten
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDENGCDEPARTEMENT WVGGB0GCARMOEDEBELEIDGB0-1GCC2CB-WT2COORDINATIE VAN HET ARMOEDEBESTRIJDINGSBELEID285328530000uitgaven
UITWERKEN VAN EEN GEINTEGREERD INTEGRATIE- EN GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINENPFDEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUURPA0PCGELIJKE KANSENPA0-1PFC2CA-WT2UITBOUW VLAAMS GELIJKEKANSENBELEID15150000uitgaven
UITWERKEN VAN EEN GEINTEGREERD INTEGRATIE- EN GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINENPFAGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUURPJ0PCGELIJKE KANSENPJ0-1PFC2CA-WT2UITBOUW VLAAMS GELIJKEKANSENBELEID484847910000uitgaven
UITWERKEN VAN EEN GEINTEGREERD INTEGRATIE- EN GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINENPFAGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUURPJ0PCGELIJKE KANSENPJ0-1PFC2CY-IS2AGENTSCHAP TOEGANKELIJK VLAANDEREN100510050000uitgaven
APPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP WONENQF0QZZonder ISEQF0-1QAC2ZZ-LO1LONEN16346163460000uitgaven
APPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP WONENQF0QZZonder ISEQF0-1QAC4ZZ-LO3LONEN0047000uitgaven
APPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP WONENQF0QZZonder ISEQF0-1QAC2ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN462546270000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QPONDERSTEUNING VRAAGZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC2PA-WT3AANBOD VAN VOLDOENDE KWALITATIEF GOEDE PRIVATE EN SOCIALE HUURWONINGEN92938929380000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QPONDERSTEUNING VRAAGZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC2PB-WT3BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING000000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QPONDERSTEUNING VRAAGZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC2PI-IS3DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN1601600000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QPONDERSTEUNING VRAAGZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC2PJ-IS3VLAAMS WONINGFONDS (VWF)48560485600000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QPONDERSTEUNING VRAAGZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC5PJ-IS3VLAAMS WONINGFONDS (VWF)50487900000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC2QA-WT3AANBOD VAN VOLDOENDE KWALITATIEF GOEDE PRIVATE EN SOCIALE HUURWONINGEN30573312690000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC4QB-WT3BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING (WAARBORGFONDS SOCIALE LENINGEN)00260000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC2QK-IS3VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)76405828900000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC5QK-IS3VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)150575700000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC5QL-IS3DAB FONDS FINANCIERING URGENTIEPLAN SOCIALE HUISVESTING (UPSH)010860000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC5QM-IS3GARANTIEFONDS VOOR DE HUISVESTING012370000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQONDERSTEUNING AANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDC5QN-IS3VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT (VLABINVEST)385638560000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QRWONINGKWALITEITQF0-1QDC2RA-WT3BEWAKING EN VERBETERING VAN DE WOONKWALITEIT, DE VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID VAN DE WONINGEN97460968920000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QRWONINGKWALITEITQF0-1QDC4RB-WT3BEWAKING EN VERBETERING VAN DE WOONKWALITEIT, DE VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID VAN DE WONINGEN (FONDS VOOR DE WOONINSPECTIE)00225000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QSLOKAAL WOONBELEIDQF0-1QDC2SA-WT3ONDERSTEUNING VAN HET LOKAAL WOONBELEID323235080000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QTTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM WONENQF0-1QDC2TA-WT3GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN649079470000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QTTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM WONENQF0-1QDC4TB-WT3GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN (FONDS VOOR DE HUISVESTING)00462000uitgaven
WONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QTTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM WONENQF0-1QDC2TC-PR3PROVISIE NIEUW BELEID749464730000uitgaven