< Start

COMMISSIE VOOR MOBILITEIT EN OPENBARE WERKENTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Variabele Kredieten
(VRK)
Totaal: 3.014.230 3.059.454 40.161

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 156.879 38.693 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK VRK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 3.014.230 3.059.454 40.161 156.879 38.693 0
     TOTAAL: 152.242 152.232 5.914 250 5.914 0
     TOTAAL: 16.380 37.751 0 13 0 0
     TOTAAL: 1.059.694 1.038.945 0 0 0 0
     TOTAAL: 744.782 737.706 0 4.560 0 0
     TOTAAL: 381.359 355.476 34.247 117.281 32.779 0
     TOTAAL: 659.773 737.344 0 34.775 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB Loodswezen 126.364
DAB Vlaams Infrastructuurfonds 829.032
DAB Vloot 124.750
Pendelfonds 11.618

Totaal: 1.091.764