< Start

COMMISSIE VOOR LEEFMILIEU, NATUUR, RUIMTELIJKE ORDENING, ENERGIE EN DIERENWELZIJNTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Variabele Kredieten
(VRK)
Totaal: 729.616 753.683 366.333

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 27.550 368.132 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK VRK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 729.616 753.683 366.333 27.550 368.132 0
     TOTAAL: 130.282 129.729 695 1.590 195 0
     TOTAAL: 511.506 529.624 226.145 560 221.811 0
     TOTAAL: 84.124 90.626 138.737 25.400 145.370 0
     TOTAAL: 3.704 3.704 756 0 756 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur 664.998
DAB Grondfonds 42.256
Grindfonds 11.278
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 106.974
Rubiconfonds 4.593
Vlaamse MilieuMaatschappij 188.440

Totaal: 1.018.539