< Start

COMMISSIE VOOR LANDBOUW, VISSERIJ EN PLATTELANDSBELEIDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Variabele Kredieten
(VRK)
Totaal: 169.596 169.179 2.504

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.075 2.468 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK VRK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 169.596 169.179 2.504 2.075 2.468 0
     TOTAAL: 62.632 62.639 351 2.075 351 0
     TOTAAL: 95.984 95.581 2.153 0 2.117 0
     TOTAAL: 5.848 5.848 0 0 0 0
     TOTAAL: 5.132 5.111 0 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij en Aquacultuursector 2.443
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 195.664

Totaal: 198.107