< Start

COMMISSIE VOOR ECONOMIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE, INNOVATIE EN WETENSCHAPSBELEIDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Variabele Kredieten
(VRK)
Totaal: 5.409.478 5.364.732 28.402

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 18.650 28.042 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK VRK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 5.409.478 5.364.732 28.402 18.650 28.042 0
     TOTAAL: 38.620 38.618 579 1.075 817 0
     TOTAAL: 184.306 179.918 657 0 209 0
     TOTAAL: 738.588 682.052 26.562 10.000 26.562 0
     TOTAAL: 526.736 530.156 0 0 0 0
     TOTAAL: 281.964 283.335 0 105 0 0
     TOTAAL: 10.446 10.759 0 0 0 0
     TOTAAL: 29.923 30.258 354 4.774 204 0
     TOTAAL: 47.735 46.453 0 0 0 0
     TOTAAL: 2.739.374 2.750.797 250 2.322 250 0
     TOTAAL: 510.494 511.094 0 374 0 0
     TOTAAL: 301.292 301.292 0 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid 762.689

Totaal: 762.689