< Start

COMMISSIE VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIATotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Variabele Kredieten
(VRK)
Totaal: 1.055.979 1.092.609 614

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 26.634 489 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK VRK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.055.979 1.092.609 614 26.634 489 0
     TOTAAL: 27.232 27.232 171 228 171 0
     TOTAAL: 126.034 141.735 236 14.920 111 0
     TOTAAL: 364.428 364.126 207 0 207 0
     TOTAAL: 50.355 50.486 0 0 0 0
     TOTAAL: 352.605 352.605 0 11.486 0 0
     TOTAAL: 135.325 156.425 0 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
Agentschap Sport Vlaanderen 196.325
DAB Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 4.694
DAB Kasteel van Gaasbeek 2.638
DAB Landscommanderij Alden Biesen 3.041
DAB Uitleendienst kampeermateriaal voor de Jeugd 1.542
Fonds voor Culturele Infrastructuur 57.510
Topstukkenfonds 2.281

Totaal: 268.031