< Start

COMMISSIE VOOR BUITENLANDS BELEID, EUROPESE AANGELEGENHEDEN, INTERNATIONALE SAMENWERKING, TOERISME EN ONROEREND ERFGOEDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Variabele Kredieten
(VRK)
Totaal: 281.863 293.805 684

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 1.505 604 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK VRK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 281.863 293.805 684 1.505 604 0
     TOTAAL: 14.957 14.815 203 50 203 0
     TOTAAL: 7.989 8.067 5 351 5 0
     TOTAAL: 23.096 23.220 55 0 55 0
     TOTAAL: 56.469 54.719 0 5 0 0
     TOTAAL: 47.276 69.945 80 0 0 0
     TOTAAL: 18.487 18.495 85 740 85 0
     TOTAAL: 113.589 104.544 256 359 256 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB Inclusieve Financiering 1.880
DAB Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed 2.398
Toerisme Vlaanderen 103.759

Totaal: 108.037