< Start

COMMISSIE VOOR BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING EN STEDENBELEIDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Variabele Kredieten
(VRK)
Totaal: 3.871.736 3.880.126 18.755

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.995 43.995 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK VRK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 3.871.736 3.880.126 18.755 2.995 43.995 0
     TOTAAL: 111.322 111.274 1.105 74 1.094 0
     TOTAAL: 72.391 72.647 0 100 0 0
     TOTAAL: 20.332 24.900 0 331 0 0
     TOTAAL: 187.851 193.197 17.650 470 42.901 0
     TOTAAL: 3.479.840 3.478.108 0 2.020 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB Catering en Schoonmaak 22.507
DAB ICT 53.267
DAB Overheidspersoneel 13.335

Totaal: 89.109