< Start

COMMISSIE VOOR ALGEMEEN BELEID, FINANCIËN EN BEGROTINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Variabele Kredieten
(VRK)
Totaal: 4.349.052 4.724.353 2.903

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 40.672.266 2.885 3.043.165

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK VRK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 4.349.052 4.724.353 2.903 40.672.266 2.885 3.043.165
     TOTAAL: 78.276 78.985 388 1 50 0
     TOTAAL: 159.951 171.959 0 0 0 0
     TOTAAL: 86.110 86.110 100 25.874.870 100 0
     TOTAAL: 1.917.956 1.917.956 1.878 14.584.269 2.138 0
     TOTAAL: 1.918.928 2.281.428 0 213.122 0 3.043.165
     TOTAAL: 2.559 2.559 0 0 0 0
     TOTAAL: 40.092 39.927 483 4 543 0
     TOTAAL: 9.027 9.276 54 0 54 0
     TOTAAL: 846 846 0 0 0 0
     TOTAAL: 635 635 0 0 0 0
     TOTAAL: 95.063 95.063 0 0 0 0
     TOTAAL: 5.016 5.016 0 0 0 0
     TOTAAL: 4.646 4.646 0 0 0 0
     TOTAAL: 3.173 3.173 0 0 0 0
     TOTAAL: 4.641 4.641 0 0 0 0
     TOTAAL: 3.323 3.323 0 0 0 0
     TOTAAL: 4.645 4.645 0 0 0 0
     TOTAAL: 3.119 3.119 0 0 0 0
     TOTAAL: 4.645 4.645 0 0 0 0
     TOTAAL: 3.227 3.227 0 0 0 0
     TOTAAL: 3.174 3.174 0 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB Audit Vlaanderen 875
Vlaams Fonds voor de Lastendelging 237.566

Totaal: 238.441