< Start

COMMISSIE VOOR WONEN, ARMOEDEBELEID EN GELIJKE KANSENTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Variabele Kredieten
(VRK)
Totaal: 2.407.496 406.453 994

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 1.147 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK VRK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 2.407.496 406.453 994 0 1.147 0
     TOTAAL: 2.853 2.853 0 0 0 0
     TOTAAL: 5.868 5.811 0 0 0 0
     TOTAAL: 20.971 20.973 47 0 47 0
     TOTAAL: 2.377.804 376.816 947 0 1.100 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB Fonds ter Bestrijding van de Uithuiszettingen 7.527
DAB Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting 1.086
Garantiefonds voor Huisvesting 1.237
Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant 46.842

Totaal: 56.692