< Start

COMMISSIE VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZINTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Variabele Kredieten
(VRK)
Totaal: 13.002.466 12.934.505 8.481

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 5.221 7.398 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK VRK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 13.002.466 12.934.505 8.481 5.221 7.398 0
     TOTAAL: 175.210 175.767 628 3.090 748 0
     TOTAAL: 28.427 28.427 0 0 0 0
     TOTAAL: 179.230 178.908 5.653 250 5.653 0
     TOTAAL: 238.401 238.369 2.200 1.799 997 0
     TOTAAL: 481.441 481.110 0 82 0 0
     TOTAAL: 4.667.862 4.667.862 0 0 0 0
     TOTAAL: 1.815.759 1.815.759 0 0 0 0
     TOTAAL: 4.553.439 4.549.563 0 0 0 0
     TOTAAL: 862.697 798.740 0 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming 2.805.115
DAB Centrum voor Informatie, Communicatie, Opleiding en Vorming in de welzijnssector 482
Fonds Jongerenwelzijn 521.623
Kind en Gezin 4.811.777
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1.834.726
Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden 881.637

Totaal: 10.855.360