< Start

COMMISSIE VOOR ONDERWIJSTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Variabele Kredieten
(VRK)
Totaal: 11.979.532 11.972.092 90.024

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.857 91.700 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK VRK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 11.979.532 11.972.092 90.024 2.857 91.700 0
     TOTAAL: 70.078 70.062 1.300 0 1.300 0
     TOTAAL: 2.825 2.825 0 0 0 0
     TOTAAL: 8.372.442 8.372.442 63.164 0 63.164 0
     TOTAAL: 1.884.357 1.884.357 4.947 0 4.172 0
     TOTAAL: 661.052 661.052 15.860 0 17.427 0
     TOTAAL: 988.778 981.354 4.753 2.857 5.637 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB Fonds Inschrijvingsgelden Centra Volwassenonderwijs 14.211

Totaal: 14.211