< Start < Commissie

Comissie: COMMISSIE VOOR ALGEMEEN BELEID, FINANCIËN EN BEGROTING

Minister: DE VLAAMSE BEVOEGDE MINISTER(S)

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR

Programma: APPARAATSKREDIETEN

Code ISE: PZ

Omschrijving ISE: Zonder ISE


Begrotingsartikel: PA0-9PAXTZZ-OW

Omschrijving: ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 0 180 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf