< Start < Commissie

Comissie: COMMISSIE VOOR ALGEMEEN BELEID, FINANCIËN EN BEGROTING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

Beleidsdomein: HOGERE ENTITEITEN

Departement/Agentschap: KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

Programma: APPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

Code ISE: VZ

Omschrijving ISE: Zonder ISE


Begrotingsartikel: VV0-1VGG2ZZ-WT

Omschrijving:

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 241 241 0 Hogere entiteiten_d13-2-V.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf