< Start < Commissie

Comissie: COMMISSIE VOOR ALGEMEEN BELEID, FINANCIËN EN BEGROTING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Beleidsdomein: HOGERE ENTITEITEN

Departement/Agentschap: KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Programma: APPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Code ISE: VZ

Omschrijving ISE: Zonder ISE


Begrotingsartikel: VS0-1VNH2ZZ-LO

Omschrijving:

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 2.981 2.981 0 Hogere entiteiten_d13-2-V.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf