< Start < Commissie

Comissie: COMMISSIE VOOR ALGEMEEN BELEID, FINANCIËN EN BEGROTING

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

Beleidsdomein: HOGERE ENTITEITEN

Departement/Agentschap: VLAAMSE REGERING

Programma: ALGEMENE WERKINGSKOSTEN VLAAMSE REGERING

Code ISE: VZ

Omschrijving ISE: Zonder ISE


Begrotingsartikel: VR0-1VEA2ZZ-LO

Omschrijving:

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 3.574 3.574 0 Hogere entiteiten_d13-2-V.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf