< Start < Commissie

Comissie: COMMISSIE VOOR ALGEMEEN BELEID, FINANCIËN EN BEGROTING

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

Beleidsdomein: HOGERE ENTITEITEN

Departement/Agentschap: VLAAMS PARLEMENT

Programma: VLAAMS PARLEMENT

Code ISE: VB

Omschrijving ISE: HOGERE ENTITEITEN


Begrotingsartikel: VP0-1VDA2BY-IS

Omschrijving: VLAAMS PARLEMENT

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 95.063 95.063 0 Hogere entiteiten_d13-2-V.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf