< Start < Commissie

Comissie: COMMISSIE VOOR BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING EN STEDENBELEID

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Programma: UITWERKEN VAN EEN GEINTEGREERD INTEGRATIE- EN GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN

Code ISE: PD

Omschrijving ISE: INTEGRATIE EN INBURGERING


Begrotingsartikel: PJ0-1PFC2DA-WT

Omschrijving: UITBOUW VLAAMS INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 25.115 25.371 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf