< Start < Commissie

Comissie: COMMISSIE VOOR BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING EN STEDENBELEID

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF

Programma: INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED,OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEID

Code ISE: PR

Omschrijving ISE: ICT


Begrotingsartikel: PH0-1PKC2RB-WT

Omschrijving: ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 105 105 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf