< Start < Commissie

Ronde: 2019 opmaak - ontwerp

Commissie: COMMISSIE VOOR BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING EN STEDENBELEID

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN

Programma: DIGITALE DIENSTVERLENING OVERHEID

Code ISE: PN

Omschrijving ISE: DIGITALE TRANSFORMATIE DIENSTVERLENING OVERHEID


Begrotingsartikel: PC0-1PJC2NY-IS

Omschrijving: EIGEN VERMOGEN INFORMATIE VLAANDEREN (EV-IV)


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 3.903 3.903 0 VR 2019 0811 MED.0373-4 BBT digitalisering en interne dienstverlening VO.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 2.936 2.936 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 2.936 2.936 0
2019 opmaak - ontwerp 2.936 2.936 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf