< Start < Commissie

Comissie: COMMISSIE VOOR ALGEMEEN BELEID, FINANCIËN EN BEGROTING

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR

Programma: ONDERSTEUNEN VAN DE MINISTER-PRESIDENT EN DE VLAAMSE REGERING VOOR BESLUITVORMING, LANGETERMIJNFOCUS EN TRANSVERSALE SAMENWERKING

Code ISE: PB

Omschrijving ISE: ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING


Begrotingsartikel: PA0-1PEA4BA-WT

Omschrijving: INNOVATIEVE BESLUITVORMING

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 0 0 54 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf