< Start < Commissie

Comissie: COMMISSIE VOOR ECONOMIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE, INNOVATIE EN WETENSCHAPSBELEID

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ECONOMIE WETENSCHAP EN INNOVATIE

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT EWI

Programma: EEN GROTER DRAAGVLAK VOOR CREATIVITEIT, WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE

Code ISE: EO

Omschrijving ISE: WETENSCHAPSPOPULARISERING EN -COMMUNICATIE


Begrotingsartikel: EB0-1EGG2OB-WT

Omschrijving: SENSIBILISERING EN SAMENLEVING-RVO SOCIETY

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 324 324 0 Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie_d13-2-E.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf