< Start < Commissie

Comissie: COMMISSIE VOOR BUITENLANDS BELEID, EUROPESE AANGELEGENHEDEN, INTERNATIONALE SAMENWERKING, TOERISME EN ONROEREND ERFGOED

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN INTERNATIONAAL VLAANDEREN

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT BUITENLANDSE ZAKEN

Programma: DUURZAME ONTWIKKELING EN DE PROMOTIE VAN VLAANDEREN-BRUSSEL ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING

Code ISE: DI

Omschrijving ISE: VLAANDEREN EN BRUSSEL ONTWIKKELEN EN PROMOTEN ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING


Begrotingsartikel: DB0-1DGF2IA-WT

Omschrijving: BUITENLANDSE ZENDINGEN MINISTER VAN TOERISME

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 0 5 0 Beleidsdomein internationaal Vlaanderen_d13-2-D.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf