< Start < Commissie

Comissie: COMMISSIE VOOR BUITENLANDS BELEID, EUROPESE AANGELEGENHEDEN, INTERNATIONALE SAMENWERKING, TOERISME EN ONROEREND ERFGOED

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN INTERNATIONAAL VLAANDEREN

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT BUITENLANDSE ZAKEN

Programma: BESTRIJDING VAN DE STRUCTURELE ARMOEDE IN DE WERELD EN HET DICHTEN VAN DE NOORD-ZUIDKLOOF

Code ISE: DE

Omschrijving ISE: BESTRIJDING VAN ARMOEDE IN AL HAAR DIMENSIES OP INTERNATIONAAL VLAK


Begrotingsartikel: DB0-1DEA2EX-IS

Omschrijving: DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 247 247 0 Beleidsdomein internationaal Vlaanderen_d13-2-D.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf