< Start < Beleidsdomein

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: Vlaamse Hogescholenraad

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 85_F_E_VHLORA_BO2019_Correct_1_Ontv.pdf
85_F_E_VHLORA_BO2019_Correct_2_Uitg.pdf
85_F_E_VHLORA_BO2019_Correct_3_Res.pdf
2.113 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming_d13-2-F.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf