< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Instelling: SITE KANAAL


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp Niet van toepassing
2019 1ste aanpassing - ontwerp 73_M_H_179_SiteKanaal_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
73_M_H_179_SiteKanaal_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
39 Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken_d13-2-M_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 74_M_F_SiteKanaal_BO2019_1_Ontv_G.pdf
74_M_F_SiteKanaal_BO2019_2_Uitg_G.pdf
124
2019 opmaak - ontwerp 74_M_F_SiteKanaal_BO2019_1_Ontv.pdf
74_M_F_SiteKanaal_BO2019_2_Uitg.pdf
124 Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken_d13-2-M.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf