< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Instelling: WANDELAAR INVEST


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 70_M_H_154_WandelaarInvest_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
70_M_H_154_WandelaarInvest_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
11.026 VR 2019 0811 MED.0373-14BIS BBT MOW.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 78_M_H_154_WandelaarInvest_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
78_M_H_154_WandelaarInvest_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
12.026 Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken_d13-2-M_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 79_M_F_WandelaarInvest_BO2019_1_Ontv_G.pdf
79_M_F_WandelaarInvest_BO2019_2_Uitg_G.pdf
11.397
2019 opmaak - ontwerp 79_M_F_WandelaarInvest_BO2019_1_Ontv.pdf
79_M_F_WandelaarInvest_BO2019_2_Uitg.pdf
11.397 Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken_d13-2-M.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf