< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Instelling: LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 10_M_H_130_LOMAntwerpen_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
10_M_H_130_LOMAntwerpen_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
9.793 VR 2019 0811 MED.0373-14BIS BBT MOW.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 12_M_H_130_LOMAntwerpen_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
12_M_H_130_LOMAntwerpen_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
11.479 Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken_d13-2-M_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 12_M_F_LOMAntwerpen_BO2019_1_Ontv_G.pdf
12_M_F_LOMAntwerpen_BO2019_2_Uitg_G.pdf
4.826
2019 opmaak - ontwerp 12_M_F_LOMAntwerpen_BO2019_1_Ontv.pdf
12_M_F_LOMAntwerpen_BO2019_2_Uitg.pdf
4.826 Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken_d13-2-M.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf