< Start < Beleidsdomein

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: DAB Fonds Inschrijvingsgelden Centra Volwassenonderwijs

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 2_F_E_FondsInschrCVO_BO2019_1_Ontv.pdf
2_F_E_FondsInschrCVO_BO2019_2_Uitg.pdf
2_F_E_FondsInschrCVO_BO2019_3_Res.pdf
14.211 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming_d13-2-F.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf