< Start < Beleidsdomein

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

Instelling: de Rand

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 52_P_F_DeRand_BO2019_1_Ontv.pdf
52_P_F_DeRand_BO2019_2_Uitg.pdf
13.550 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf