< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Instelling: DAB VLOOT


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 9_M_H_70_Vloot_BO2020_ART.pdf
126.170 VR 2019 0811 MED.0373-14BIS BBT MOW.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 11_M_H_70_Vloot_BA2019_ART.pdf
125.827 Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken_d13-2-M_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 11_M_F_Vloot_BO2019_1_Ontv_G.pdf
11_M_F_Vloot_BO2019_2_Uitg_G.pdf
11_M_F_Vloot_BO2019_3_Res_G.pdf
124.750
2019 opmaak - ontwerp 11_M_F_Vloot_BO2019_1_Ontv.pdf
11_M_F_Vloot_BO2019_2_Uitg.pdf
11_M_F_Vloot_BO2019_3_Res.pdf
124.750 Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken_d13-2-M.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf