< Start < Beleidsdomein

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Instelling: DAB Centrum voor Informatie, Communicatie, Opleiding en Vorming in de welzijnssector

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 3_G_D_CICOV_BO2019_1_Ontv.pdf
3_G_D_CICOV_BO2019_2_Uitg.pdf
3_G_D_CICOV_BO2019_3_Res.pdf
482 Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin_d13-2-G.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf